Bauhaus Gen Müd Yenileme Projesi

Öncesi ve önceden yapılan çalışmalardan…

Modelleme Çalışmaları

Sahadan…

Sonrası…